is toegevoegd aan uw favorieten.

Kort begrip der waereld-historie voor de jeugd.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

YSLANDERS 213

16 V. Hoe Ieeven de Tslanders?

A Vergenoegd, zynde eerlyk van inborst,ernstig, dofgeestig , noch fterk noch fchoon, woonende in ellendige huizen, en leevende zeer bekrompen in ftrenge koude, terwyl zy 's winters, de Zon, op den kortften dag, naauwlyks één uur zien.

17 V. Welke kennis heeft men daar?

A, In deezen naaren oord der Waereld kreeg men in de XI Eeuw kennis van het Evangelie door eene Noorweegfche volksplanting; doch in de XIV vondt men 'er de meeste Geleerden: ook zyn 'er nog eenigen, doch weinig in getal.

O 3 JNEr