is toegevoegd aan uw favorieten.

Register gehouden by meester Aert vander Goes, advocat van de Staten 'slands van Hollandt, van alle die dachuaerden by deselve Staten gehouden.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

f 447')

hy qualicken min doen can alzoe fijne Maje- 153?. fteyt die Beede ontfanéfc, om daer mede zyn Onderlaten te defenderen. Van gelycke te folliciteren die Bende van Buyren op te Frontieren van Brabant, &c. Oick te dencke op te Bende van Nafibu , hoewel te duchten es : dat die mitten anderen geleyt fullen worden i in Vlaenderen, Artois, Henegouwen, (Sec.

T-TIer mede zyn die Staten van Hollant ge■*•x togen ter Dachuaert voirfz tot Mechelen den 15. July, om aldaer oick te verfpreken op te Munte, ende wat Willem Goudt van 1 den Renten gelofl heeft.

TTrillem Goudt heeft verclaert geenen last te VerciatJa» hebben noch verbonden te zyn tot los-se van.de

finge dan de drie duyfent negen hondert pon- ^emlat*

den van de hondert duyfent Croonen, ende d?narilrBe^ < de feventien hondert vyftich ponden mitte or- den, die i dinaris, Beede , verfchynende anno 1535. en befcoet fijs

I536-» want d'ordinaris Beede al befcoet es ,^ndercoa*

1 s~r 'fente van

■ °" " den Staten,

Ff»

Dach-