is toegevoegd aan je favorieten.

Handelingen van het geneeskundig genootschap, onder de zinspreuk Servandis civibus.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

246 J, P. MICHELL

de lyderes de eerftemaal bezogt, eene derdendaagfche. By dezelve hadden zig gevoegd bedorven eetlust, walging, winden, oprispingen, en daaruic voortkoomende benaauwdheid en het gevoel van een' globus hyftericus. De Honden waren federt eenige maanden verftopt. Wyders ging deeze ziekte gepaard met i'cheele hoofdpyn, hoest, harte wee , een gevoel van drukking op de borst, loslyvigheid, zeer groote fchroomagtigheid, droefgeestigheid en neêrflagtigheid. Zonder vrugt waren reeds ontlastende, ontbindende, famentrekkende, zenuwflerkende middelen en opium voorfchreeven. Van den koortsbast bad de lyderes, volgens haar zeggen, benaauwdheid, hartewee en kolyk gekreegen , zodanig, dat de koorts daardoor in hevigheid toegenomen , en die kwaal erger geworden was. Uit deeze omftandigheden begreep ik, dat 'er eene zeer groote gevoeligheid in de vifcera hypochondriaca heerschte , en gaf, om de hoest te maatigen een' gekookten borstdrank met fyrupus diacodión , nevens pillen , beftaande uit de extracten van koortsbast en alfem, Venetiaanfche zeep en ipecacuanha. De hoest en koorts bedaarden eenigermaate; doch , toen zy eenige dagen de pillen zonder merkelyke uitwerking gebruikt had, en ik befpeurde, dat de koortsbast wél voorgefchreeven, geen nadeel deed, ging ik ovef tot het famenftelfel uit deeze artfeny en flores falis ammoniaci martiale*, derwyze ingerigt, dat zy

da-