is toegevoegd aan je favorieten.

Wysgeerige en heekelende reizen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

REIZEN. 237

.moest, dat zy enkel tot Tydverdryf van Christelyke Deugden predikten. Maar hoe grooter ik ook ingenoomen wierd, voor Die geenen; welke vuurig en yverig van Geest, als Liefhebbers van Hemeliche Dingen, Verachters van het ondermeanfche, waakzaam op hunne Kudden, nuchteren, vol Geest, maatig in Woorden, en overvloedig in Wei ken zich vertoonden. Ieder van hun wilde de eerfte in het doen en uitwerken; maar de laatfte in het roemen zyn. Alle hunne Poogingen liepen hier op uit en te zaamen, om met Woorden en Werken de Gemeente van God te ftichten en op te bouwen.

EEN