is toegevoegd aan uw favorieten.

De aartsvader Jacob

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

228 de aartsvader

ren zcu openen, als wel wetende hoe de op. geruide menigte tot ftilftand dient gebragt, eer ze aan 't hollen fla, en alle wanorde verwekke! nochtans fteide zyn voorzichtig beleid een zekere bepaling der granen die verkogt mogten worden: dit gaf aireede een ongemeen inkomen in 's Konings fchatkist, wanü niet alleen Egypten , maar fde omliggende Jandftreeken waren door den honger aangetast.

Hier in deelde ook de Aartsvader jacob die met de zynen noch te Hebron woonde, en wel zag hoe zyn zonen zich met hun huisgezihnen in verlegenheid bevonden, beftraffende teffens hun naarlatigheid, als wel wetende hoe 't niet veel baat half mymerend op elkander te zien, maar als 't de nood eischt, naar raad om te zien. Ziet, zegt hy, ik heb gehoord dat in Egypten koorn is. Trekt derwaards, en koopt koorn voor ons, op dat wy leven, en niet fterven, Toen togen zyn tien Zonen naar Egypten , want benjamin hield hy by zich, vrezende dat hem eenig onheil op weg treffen mogt, en rachels beide kinderen hem dus ontrooft zoude worden.

Jacobs zonen in Egypten gekomen,vervoegden zich terftond tot den Landvoogd , maar dachten weinig dat zy zich teffens aan 't Hof bevonden, (om voorraad tegens den honger) van hem wien zy eens in een Put wierpen