is toegevoegd aan je favorieten.

Reize door Europa en het oosten.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

23o REIZE DOOR EUROPA

den beiden Spanjaarden, die in ons gevolg waren, geviel noch het volk, noch het land. Het verdient opgemerkt te worden, dat zij geen enkel woord Italiaansch geleerd hadden; éven wel lpraken zij overal met het volk, en kwamen met het Spaansch te regt, zij verftonden elk en werden van elk verdaan: zulk eene nauwe overeenkomst is er in deze taaien, en dit bewijst ten deele het geen ik u hier voor gezegd heb. Maar komt men nader bij Rome, en ziet men het hoog en heerlijk gewelf van de Pieterskerk , de trotze cypresfen bij de ftad, die zig van zeer verre vertonen, dan verheugt men zig, dat men uit de kleine kreupelbosfchen komt, en de ziel word als op nieuw verlévcndigd. Ik herinnerde mij daarbij, de uitdrukking van virgilius.

P'erum h<zc tantum alias inter caput extulit urbes, Quantum lenta folent inter viburna cupresfi.

Als men vervolgens in de ftad komt, en de grootfle, kostbaarfte en fchoonlte kerk ziet, die op de ganfche waereld te vinden is, het fraaije plein met zijne pragtige Egiptifche obilisk, twee groote waterkunstwerken, die geltadig gaan, eene groote zuilenftelling (Colonnade), en vier omgangen rondom, die, waarfchijnlijk, haars gelijk niet heeft; daarna, verder op, het graf van keizer adriaan , thans Caftello di fant Angelo genoemd; vaart men over den Tiber; komt men op het Campus Martius; voorbij de hooge zuil van trajaan met de fraaije verhéven werken, welken de groote daaden van dezen keizer vereeuwigen , e. z. v., dan ziet men, dat men in Rome is. Ondcrtusfchen zal ik voor het tégenwoordige, wijl het papier ten einde loopt, de ménigvuldige overblijfzels en