is toegevoegd aan je favorieten.

Landreize naar de Oostindiën.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NAAR DE OOSTINDIEN. 425

Van Tanjore begaf ik mij naar Negapatnam, het Welk door de legerbende der Compagnie den Hollanderen ontnomen was, en alwaar de heer cochrom, mijn oude vriend, bevélhebber was.

De gemeenfchap tusfchen Madras en Negapatnam over land door de vijandlijke krijgsbenden afgefneden zijnde, ging ik te fcheep en begaf mij te water derwaard. De heer j o h n s t o n , majoor van de ingenieurs, ging ook als reiziger mede.

L I V. BRIEF.

A ot hiertoe is elke fehrede mijner reize doof zulke onverwagte gebeurdnisfen en buitengewoone toevallen gekenmerkt, dat ik eenigen weêrzin zou gevoelen , dezelven te verhalen , indien mijne liefde voor de waarheid in twijfel getrokken kon worden, en indien zij niet door zo veele nog in leven zijnde lieden van aanzien en door gefchreven geregclijke ftukken van gewigc bevestigd werden. Indien iemand ze enkel als een voordbrengzel van eene verdichting befchouwde, zouden zij misfehien belangrijk genoeg zijn, om de oplettendheid te kluisteren; maar, wijl zij II. Deel. P al3