is toegevoegd aan uw favorieten.

Nagelaten leerredenen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JT4 OVERWEEGING VAN DE

zyn uitwerkfelen van inwendige of uitwendige oorzaaken, en worden wederom op haare beurt oorzaaken, aanleidingen, gelegenheden tot veelerhande uitwerkfelen in ons en buiten ons. Elke beweeging, in de zedelyke, gelyk in de natuurelyke waereld, plant zich voort, deelt zich mede^ en niemand van ons kan de plaats of den tyd bcpaalen, waarop en wanneer zy zal ophouden van werken. En dit, myne aandachtige Toehoorers! is niet alleen waar van zulke byzondere menfchelyke bedryven, die veel geruchts en opziens verwekken, of zigtbaare veranderingen en omwentelingen in den Staat veroorzaakcn. Niet eeniglyk de edele daaden van den held of den voorftander van zyn Vaderland, niet eenig-* lyk de fnoode misdaad van den veroveraar of den dwingeland, niet eeniglyk het gedrag van den heiligen, of het gedrag van den booswicht; neen, ook de gemeende, meest voorvallende, de geringde daaden hebben haare gevolgen. Ook de dille, verborgene deugd werkt goed; ook de in het duistere waarende ondeugd recht onheil cn verderf aan; ook de kleine, vergeeflyke misflag dicht kwaad. Alles heeft invloed op het geheel; alles verwekt, veroorzaakt, bevordert duizend andere daaden, in de nabyheid en op eenen grooter aflïaód, op eene middelly--

ke