is toegevoegd aan uw favorieten.

Over de verkeering met menschen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

102 over de VERKEERING

menftel, in - zijne gemoeds-beweegingen era hartstochten —wat kan ons dan meer onderwijzen, troosten, verkwikken, dan de verkeering en de hulp van zodanig een' man? Doch onder de zoonen van Esculaap zijn ook onnoemelijk veele lieden van eenen geheel anderen aart, lieden , welken de doktoraale hoed de vrijheid verleent, om aan arme zieken hunne onkunde te beproeven; lieden, die het ligchaam van den lijder als hun eigendom, als een vat befchouwen, waarin zij naar goedvinden allerlei vloeibaare en drooge ftoflèn moogen uitftorten, om te ontdekken, welke uitwerkingen de ftrijd deezcr zoute, zuure en geestige ingrediënten voortbrengen, en waarbij zij niets waagen, dan, ten hoogden genoomen, dat — het vat te gronde gaat. Anderen ontbreekt het, bij de gegrondfte kennis , aan eenen waarneemenden geest. Zij verwarren de merktekenen der ziektens, laaten zich door verkeerde berichten der lijders misleiden, zijn niet bedaard, niet naauwkeurig, niet naarltig genoeg in het onderzoeken, en fchrïjven dan middelen voor, die gewisfelijk helpen zouden — indien wij die ziekte hadden, waarmede zij zich verbeelden, dat wij befmet zijn. Nog anderen zijn verilaafd aan een vast leerdellèl, aan gezag van andere vermaarde mannen, aan de mode, en wijten de fchuld niet aan hunne blindheid, maar aan de natuur, wanneer hunne geneesmiddelen andere uitwerkfelen voort-

bren-