is toegevoegd aan uw favorieten.

Nieuwe Nederlandsche jaarboeken, of Vervolg der merkwaardigste geschiedenissen, die voorgevallen zyn in de Vereenigde Provincien [...]. Zeven-en-twintigste deel. MDCCXCII

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

JAARBOEKEN, Mei, 1792. 447

Refolutie van den 19 Oétober 1790 hebben te kennen gegeeven te begrypen, dat deselve verhoogd zoude kunnen worden, om evenredig te zyn niet de verhooging van de Quote van de Provincie van Holland en West -Friesland.

Dat Zyne Hoogheid en de Raad wel hebben gerefnarqtïeérd, dat de Staaten van Zeeland verklaard hebben , geneegen te zyn, om aan her verlangen van de Provincie van Friesland., met opzigt tot haar Fortificatie-verken, te voldoen op "den voet , by. het Rapport voorgeflagen, behoudens dat de post van j aooooo: o : o, waar uit de fomme moet worden gevmden, in gelyk'e proportie tusfchen de overige Provinciën werden gerepartitieerd', en dat aan zodanige der Hondsenooten , welke verkiezen , onder de

geftipulecrde verpltgtingcn niet te liqutaeercn. gelyke faculteit daar t"e, als aan Friesland zal "worden getaaten : doch dat Zyne Hoogheid en de Raad zig niet kunnen verbeelden, dat, daar geene van de Provinciën, die zig in het zelfde geval met Zeeland bevinden, de voorfchreeve faculteit vordert, de laatstgemelde alleen die faculteit zonde reclameeren , maar in tegendeel van de befcheidenheid en cordaatheid van de Staaten van dezelve Provincie verwagten, dat dezelve zig te vrede zullen houden met de geprojecteerde importante vermindering van haare Ouote , zonder dezelve door het profyt, dat op de voorfchreeve post zouden kunnen hebben , verder nog meerder te verminderen, en dat dezelve vervolgens niet hsfiteeren zuilen, om van de voorfchreeve voorbehouding af te zien, ten einde de afdoening van het Werk der Quote , waar in dezelve een zo wezentlyk belang hebben, niet langer vertraagt werde:'waar voor te meer reden is, om dat, by aldien de Raad geen gebruik zoude kunnen maaken van Hh 3 bet

'sGravenh'a-

ce.

Tweede nader Rapport nopens (fuotd's en Finantie , met nadere Memorie , en Refoh enz.