is toegevoegd aan je favorieten.

Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende: Felix meritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

€ io7 >

Zonnebloem, terwijl de Bijen uit de roozen hunnen honig leezen en denzelven in den korf verzamelen ; ter aanwijzing dat de rijzende Zon der verlichting door de Maatfchappij, even als de Zon door de Zonnebloem , achtervolgd wordt, en dat de ijverige Leden uit de bloemen der geleerde werken honig vergaderen , en in d&en korf, of het lighaam der Maatfchappije , opleggen. Onder in het Voetftuk, waarop de korf geplaatst is, ziet men de Letter V., met het getalmerk 7. verbonden ; 't welke de Ontwerper der Maatfchappije zeide een geheimzinnig teken , afkomftig van de Broederfchap der Vrijemetzelaars te zijn; en, volgends een fchriftelijk bericht van den Heer t- pietersse, die den Stichter, w. writs, herhaalde maaien , over de betekenis dezer letteren ondervraagd heeft, zoude dit geheim hier in beflaan, dat door dit letter en talmerk de zeven in deze Maat. fchappij gekweekt en geëerd wordende

zaa-

Spreekstoel.