is toegevoegd aan uw favorieten.

Historische beschrijving van het gebouw der maatschappije van verdiensten, ten spreuke voerende: Felix meritis

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< 109 >

nen dat het getalmerk 7 , 't welk aan de ophaal der V gehecht is, de zeven vrije kunsten aanwijst ; als zijn de Letterkennis ^ Redenkunst, Redeneerkunde, Toonkunst , Rekenkunst, Meetkunst , St er rekunst; alle welke in deze Maatfchappij beöeffend, en bij onderfcheidene gelegenheeden van dezen Spreekftoel verklaard worden ; draagende den naam van vrije kunsten , wijl het bij de Romeinen den Slaaven niet geoorloofd was, zich in dezelven te oeffenen.

Of dit alles echter de waare meening en het bedoelde van den Ontwerper met het gebruik van dit talmerk zij, is ons nog niet volkomen gebleeken.

Onder op de Soc/e, of Grondfteen, van het Voetftuk , ziet men het jaartal MDCCLXXVII.

Voords is het fchild zelve met een' vergulden olijfkrans omgeeven , en boven de Bijenkorf leest men, in vergulde Letteren, felix meritis, of, Gelukkig door Verdient-

SPREEKSTOEL.