is toegevoegd aan je favorieten.

Geneeskundige staatsregeling. Of Verhandeling van die middelen, welke tot [...] bevordering der algemeene gezondheid [...] zyn in het werk gesteld.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Staatsregeling. 217

de, door Godsdienstplicht genoodzaakt is eene Jak^m Mriefteres te doen roepen, voor de welke zy zich GK HUW. ter aarde werpt, en het lighaam zoo lang laat druk- lyken.

\ ken, tot'dat zy door veri'cheide hier toe gefchikte beweegingen en omwentelingen zich de nog om-

[ rype vrUgt heeft kwyt gemaakt (>); " offchoon

• :n geen voorbeeld van dit gebruik by andere Vob0 heelt, zoo is het echter by veeien in zwang,

icmen niet alle de kinderen, die geboren worden, het leeven behoud en opvoed, de gebrekkige en vakken worden in een Rivier verdronken of op eenig fiere wyze aan hun erbarmlyk noodlot overgelaaa en hier door toonen deeze onbefchaafde Voln', dat zy even als de Formofaanen van begrip wan^ dat die onrype en wanfehapen fchcpzels niet .n tot hun eigen ongeluk, enten nadcele der Maathappy het leevenslicht genieten.

S- vu,

Hoe wel Menschlicvendheid ons met «fgryzen voor ^eze ontmenschte gebruiken vervuld, zonder dat wy zhaefd yjet, drter het oogmerk derzelve geheel kunnen afkeufe) • zoo moet men evenwel, gelyk ik hier voor heb vroege ing'etoond, met He.nsi.er toeftaan, dat de Maat- *w chappy om allergcwigtigfte natuurkundige reedenen lagwenfehen, dat 'er nooit huuwlyken voor het ao aar aangegaan worden ('*); en ik wilde, dat men , er volkomen overtuiging van het oneindig gcyvigt

dee-

( f» Rkchterin dans les Vayagts de la Compagnie T. V,; (b ) Beitrag zttr Gejibicble des Lebens J. 4. S. ?• 05