is toegevoegd aan uw favorieten.

Reglement en ordonnantie op de crimineele justitie [...] voor den geregte van 'sHertogenbosch

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Wegens de vacatiën van de getuigen.

Opening van thoo> rten en dag om te Teprocheeren.

Wanneer van re» frochet en falvatien te dienen.

Hoe genera/ia juris te employeeren.

^ ( 78 )

X X X.I I.

De vacatiën van de Getuigen zullen door Schepenen Cemmisfarisfen getaxeert en gemodereert, en het toegevoegde op de fchriftelyke Dep'oütie geannoteert worden.

XXXIII.

Parthyen hinc inde haare productie ten thoon afgeleid hebbende of daar van verftooken zynde, zullen Schepenen aan dezelve van de weederzydfche Producten of Thoonen accordeeren Copien, en dag beteekenen, om daar tegen te reprocheren en vervolgens te dienen van falvatien.

XXXIV.

Van reproches of falvatien zal ter Rolle moeten werden gedient, ten langften op den tweede Regtdag na de bekomene Copien der Producten of Thoonen van de Weederparthye.

XXXV.

In cas eene der Parthyen geen reproches vanfaiten , maar alleen gemralia Juris wil emploi-

jee-