is toegevoegd aan uw favorieten.

Onderwys voor kinderen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

UI. AFDEELING. 23*

meefter brengen, die 't meê naar huis neemt, om 't op re eeten.

J, O zie Papa! daar heb je vier of vyf groote honden, by malkander, wat doen die daar?

V". üat zyn haze-windhonden. Zie jewel dat zy veel langer pooten hebben,, dan dien anderen hono!

J. Ja Papa, dat hebben zy tog»

V. Wel, daar kunnen zy zeer hard meê loopen; wagt, kyk een?, — daar fpringt juist een haasje op, —uNu zul je 't zelf kunnen zien..— Kyk nu eens hoe fuel zy dat haasje agter na loopen. — Zie, zie maar eens! —

f. O Papa! kyk , daar hebben zy het.

V. Ja daar hebben zy het gevangen. Zie je nu hoe die grootfte hond het haasje, in zytv bek opneemt , en hoe hy teegen de andere honden knort,, en hun de tanden wyst. Ja Papa, waarom doet hy dat ?

V. Om dat anders elk van |die andere honden 't haasje zou willen hebben, en dan zouden zy 'er om vegten, en zy zouden 't onder't vegten verfcheuren. Maarnu neemthy \i op, en houdt'er de anderen van af, en brengt

het