Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

NIEUWE , VADERLANDSCHE

KOOKKUNST,

Bevattende een volledig en grondig onderricht, om, naar den hedendaagschen smaak, toetebereiden allerleie

SOORTEN van SPYZEN,

ALS OVER HET Maaken van veelerhande Soupen , het bereiden van Rund- Kalfs- Schapen-, en Varkens-vleech van alle soorten van Wild en Gevogelte, het vervaardigen van Pastyen , Poddingen, Vladen enz., het gereedmaaken van allerleie Fruiten, het zouten en roken van Versch vleesch, het maken van allerhande soort van Worst, het stoven inleggen en drogen van Groenten, Aard- en Boom-vrugten over de onderscheidene wyzen, waarop Rivier- en Zee-visch wordt toebereid alsmede de daartoe behorende Sausen over het maaken van veelerhande soorten van Gebakken met daarby gevoegde Figuuren voords over het inleggen en confyten van Fruiten, en 't geen meer tot de kookkunde en de tafel behoord ; alles ingericht, om op de zuinigste en eenvoudigste wyze , allerhande Spyzen , smakelyk toe te bereiden en bevallig op te disschen , met zeer veel geheel nieuwe Uitvindingen en Recepten verrykt, naar den tegenwoordigen meest geprefereerden smaak, door twee in dit vak zeer ervarene huishoudsters.

te amsterdam, by

JOHANNES ALLART.

MDCCXCVII.

Sluiten