Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

( *4 )

Den Heer en Mr. JAN SLICHER, Burgemeefter van 'sHage, &c. ótc.

Den Heer en Mr. B. van SLINGELANDT, Vryheer van Slingelandt en GoidrchaIxoort.' &c in den Oudt-Raadt der Stadt Dordrecht en wegens dezelve Stadt Gecommitteert in 't ColJegie der Ed. Mog. Heeren Gecommitteerde Raaden, &c. &c.

Den Heere Baron F. L. SUASSO, &c. &c. T.

Den Heer ABRAHAM TEIXEIRA Junior , &c.

Den Heere Baron S. L. van TENGNAG E L L, Major, mitsgaders Exempt en Adjudant in 't Efquadron Garde du Corps van Zyne Hoogheidt, &c. &c.

Den Heere D. J. THILENUS, &c. &c.

Mevroüwe M. E. THILENUS, gebooren van der Haar,&o &c.

Den

Sluiten