Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C75

De Edelmcelige Dragonder, TooneclfpcV; dooi dcu Heer a. J- ï»*vu

fei tekckèfyé Lo:cry, M»fr*. 8>* is snokken uit het b'.yU) va« gily? ken'naam in het beain dezer ccu-.ve., door de lieer tv, v. u. BWjHjg

' (Kld- door wit.n bet veranderd !> • üejyk het zelve thans het licht ziet, is oibckent.

Azemi* of de Wilden , Zanafpcl; deor den Heer e. g. van beaumont.

Tot Middennacht«SMffAi door den Heer

B. RULOITS. ,

Fcriinand en lemrora, Tooneelfpel, doof den Heer j, FOKKlf.

De korte Dwaaling, Zanglpcl;, voor het Genootfchap Kunst min [paart geen v.yt; door de Heeren 1'. J. uilenbroek en

p. f. lynslaüer.

Mirope, Trenrfpel; door den Heer p. J. Uilenbroek.

Het zestienjaarig Mdsje , Blyfpel; door den Heer w. einclly.

A 4 Ce'

Sluiten