Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C H )

te brengen in 'de progresfive voortgang van de vermindering van enze fchuld.

Ik voorzie wel, dat die noodzaakelijkheid plaats zou kunnen hebben. ■— Dan, men moet ook van den anderen kant in aanmerking neemen, de gunftige omftandigheden, die de Vreede verzeilen zullen, en dat men van deeze verwagtenmag, dat ?ij eene aan de vermeerdering der uitgaven geëvenredigde vermeerdering van inkomlten opleeveren zal.— Met één woord Mijlords! indien mijne bereekening goed en naauwkeurig is, zal 'er, (boven en behalvcn het Sinking-Fonds zelve, en deszelfs dagelijks vermeerderend inkomen,) boven en over alle Lasten, een overfchot zijn van één Millioen, waar Van, ten nutte van de algemeene zaak, zodanig gebruik gemaakt zal kunnen worden , als onze toeftand, bij de herftelling der Vreede, vorderen en men gefchikt oordeelen zal.

Ten opzichte van bet Sinking-Fonds zult gij Mijlords! U wel gelieven te herinneren, dat de jaarlijkfche één Millioen, in 1786 afgezonderd en gelchikt tot de afbetaaling- of vermindering der Schuld, tot dat einde heilig gebruikt wordt en. verder heilig gebruikt zal worden, tot dat deeze één Millioen, met den aanwas, die dezelve ontvangen zal, zo van.dat geen, hetwelk bij dezelve ?stl worden gevoegd, als van de uitftcrVende 4nnuiptiten, tot. een inpntant van. Vier

Mik

Sluiten