Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 34 )

Den 2 Meij 1796. . Niets.

Overfchot van liet Sinking-Fonds in

1783. . . . Niets. Dito a Meij T796. . et 2,400,000

Het bedraagen der gewoone Inkomften , de Land- en Moud-Tax daar onder begrepen, of bever het montant van het Deficit, 't geen de Lasten minder opbragtcn , dan men in tijde van Vreede bereekende noodig te hebben, en 't geen geile lef wierd Op et 15,000,000 jaarlijks, was in 1783 minder — 2,000,000

Het overfchot van die zelfde Revenuen , op gelijke wijze bereekend, volgens den gewoonen ftaat van Vreede, was, in weerwil van de vermeerdering van toeneemende Lasten, door den tegenwoordigen Oorlog veroorzaakt, nog bedraagende in 1795. • • — 3,400,000

Sluiten