Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

t 33 )

De vader toonde hem beide fchriften; —• zie eens nauwkeurig toe, zeide hij, of gij het wel kunt raadeti.

Lodewijk nam de beide papieren; hal zegt hij, dit Haat fraai,- dit is oneindig beter gefchreven, dan het ander. Zie eens hier, lieve vader, hoe ongelijk dit gefchrift is. De eene letter is veel grooter , dan dé ander, en hoe flegt zijn de groote letters gefchreven. Hier in" tegendeel ftaat

alles fraai op het papier de letters zijn zeer

gelijk ; alles ftaat zo geregeld, zo net. — Zie hier, welke fraaie trekken. Niet waar, gij behoudt gewis dien jongeling, die dit gefchreven heeft?

vad. Waarfchijnlijk ja , te meer om dat ik weet, dat hij een braaf en zedig jongman is. Maar zeg mij eens, lieve jonge, wien van dis twee, die gij hier gezien, hebt, houdt gij voor den fchrijver van dit fraaie fchrift ? —-

lod. Wel, ik zou juist niet denken, dat die knaap met dat eenvouwig kleed de man was?

vad. Derhal ven die andere met: dien fraai«n blaauwen rok?

lod. Ja wel, vader-lief, die zag er ook heel anders uit. — Is 't niet zo? — De vader ging' ftilzwijgend'naar de tafel, en nam een klein bpek, waarin hij iets opzocht, —. Hoor eens LodeC w$k,

Sluiten