Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

of hij zijn Grootvader berispte ; dit beaoelde hij niet. Was dit geweest, dan zou hij zeer te be-. fchulefigen geweest zijn. Want kinderen mogen de gebreken van hunne Ouderen niet opdekken en ten toon (breiden, maar zij moeten dezelve veel liever verbergen. — Intusfchen was het zeker goed geweest, wanneer Astyages door zijn verkeerd gedrag en onmatigheid zich niet bioot gefield hadt aan diergelijke berispingen van zijn kleinzoon. Dan hadt hij geen reden gehad , (gelijk hij nu doen moest) om zich voor deze eenvouwige taal te fchaamen, en zo veel hij kon zich te verdedigen.

„ Wordt u vader dan nooit dronken , wanneer „ hij drinkt?" vroeg Astyages. — „ Neen — nooit" was zijn antwoord, „ Wat doet hij dan?'*

„ Hij houdt op, om dorst te hebben! Dit is het ,, eenige dat uit zijn drinken voordvloeit. Ik „ denk zeker, lieve Grootvader , dat de reden „ daarvan is, dat Sacas hem geen wijn fchenkt."

Atyages wierdt met dat al gevoelig over deze taal; — Mandane zocht dus het gefprek daar van . afteleiden. — „ Wat is toch de reden, mijn kind f „ (vroeg zij aan Cyrus) dat gij zo boos zijt op ,y Sacas?" — „ Gewis, lieve Moeder! (zeide n Cyrus') ik moet dien man wel haaten, want

M rase>

Sluiten