Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

De heilzaemfie inrigcingen, zeer geëerde Toehorers! kunnen door vooroordcelen ondermijnd, en in haren voordgang belet worden Zij immers doen de inenfchen niet alleen verkeerd denken, en handelen, maer zwaeijen hen heen, eii weder, zelfs tegen de klacrfte waeAeden aeri. Zij kunnen ons zoo ver brengen, dat wij alles van de verkeerde zijde befchóuwen— ons iri onze dwalingen zoo diep begraven, flat wij dé zaek, waer tegen wij vooringenomen zijn, 'met tegenzin aenzien, en veragcen, fchoon dezelvé indedaed nuttig, en voor 't algemeen hellzaeni zij —■ zij eindelijk künnert ons tot dat gevaerlijk uitterfte vervoeren, dat Wij niet alleen de begin* zeis, maer zelfs de karakters der genen verfoeijen, die anders handelen, dan wij. — Dit is" het geval ook omtrend die heilzaeme inrigcing, waer uit Kinderen van minvermogenden onderwazen worden, en wel inzonderheid aen deze plaetsï Ik heb niet zelden opgemerkt, dat veelen mijner Medeburgers, van vooroordeelen zwanger, ons A oog.

Sluiten