is toegevoegd aan je favorieten.

Korte aanmerkingen over de apokryfe boeken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ï'78 korte aanmerkingen

bekend is, ■ fchreef aan salomo de kennis van het vermogen der geesten, en van het middel, om dezelve te beheerfchen, toe.

vs. 22.] Deze geest der wijsheid is, duidelijk, de wereldziel van plato, op eene Joodfche Kabbalistifche wijze, naar de zuiverer Joodfche denkbeelden gevormd en gefchikt. Aan dezen geest der wijsheid, aan die uitwaasfeming van Gods alvermogen, enz. vs. 25. worden hier 21 onderfcheiden hoedanigheden rpr<zdicata) toegekend. Het driewaal zeven, welke getallen bij de Kabbalistifche Jooden zoo heilig gefchat worden, waar van het drietal tot het Godlijk Wezen, en het zevental tot zijne Eigenfchappen door hen gebracht wordt.

Eenige.~\ Of eeniggeboren.

Veeldeelige.} Door alle deelen van het Heel-af uitgeftrekte.

vs. 23. Door alle — Geesten enz.] plato laat zijne wereldziel ook door ügchaamlijke wezens waaren , onze Joodfche Schrijver bepaalt dit tot de geesten.

vs. 25, 26.] Vergelijk heer. I. 3 enz. ,, Dit, ,, oorfpronglijk Woord en Beeld der Godheid, welk j, de Israêlitifche Wijsbegeerte met de Oosterfche,

in het algemeen, gemeen heeft, werdt, in laater ., tijden, ongemeen welvoegelijk, op den perfoon 3, toegepast, die, wegens zijne volmaakte gelijk,, heid met God, dien eernaam, met het grootfte „ recht, mag voeren. Al het groote en godlijke, .,, wat zich de Ouden, onder dien naam, voorftel-

den,

i