is toegevoegd aan je favorieten.

Het leven van F.L. Kersteman, professor honorair en doctor der beide rechten [...] door hem zelven beschreven

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CC'17* }

ver van da Boeren Studeerkamer geladen had ter oorzaake van eene ontmoeting onlangs in een ^ trekfchuit voorgevallen, en die roet alle zijne omftandigheden uitvoerig in dat werk befchreven ftond, waarin hij meende dat zijn perfoon en charakter op eene befpottelijke Wijze afgefchctst waren gevonden: de Boekverkooper, bij dat geval in de trekfchuit tegenwoordig geweest zijnde,, gaf mij een' wenk, waar door ik aanftonds begreep dat hij de man moest zijn die het bedoelde voorwerp van mijne fcherpe gfcphg geweest was: na ik lang genoeg de fcheldwoorden van deezen verwaanden manteidraager geduldig aangehoord, en, nog onbekend blijvende, het recht der drukpers tegen zijne . opvliegende gevoelens verdedigd had, begon mij ten Jaatften zijne onbefchofte fchimptaal zodanig. te verdrieten, dat ik mij in de noodzaakeiijkheid gebragt zag, om mij voor den fchrijver van de Boere Studeerkamer te.verklaaren, het geen dermaate zijne' gramfchap ontftak, dat hij al morrende den Boekwinkel uitliep, onder bedreiging van mij daarover te zullen aanklaagen: ik bekreunde mij zeer weinig aan eene dreigcaal die, gelijk ik destijds wel voorzag, ook federt zonder uitwerking gebleven is, en vervolgde gerust mijne reis na 4mfteïdam: ondertasfehen kan men,