Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D E

MERCURIUS

DER

elizeesche velden,

O F

STA ATS-BERIGTEN

UIT HET

RYK der DOODEN5

OM TE DIENEN TOT OPHELDERING DER. HEDEKDAA GSCHE VADERLANDSCIIE HISTORIE,IN DEZE LAATSTE TYDEN.

j u n y i786. N°. s.

Maaifeftis Contumeliis yerlerata ad ultionem decurrit (.Refpul'Hca') Petron.

* * *

Te AMSTERDAM, By DIRK SCHUURMAN, Boekverkooper op 'tRokkin, by de Visch Poort, 1736.

Sluiten