is toegevoegd aan uw favorieten.

Verhandelingen uitgegeeven door het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen, te Vlissingen.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

432 A. VAN SOLINGEN OVER ÉÜ

wende, en bevreesd, dat men uit dé botzing ligtelyk eenen overgang van krachten afleiden zou, wilde liever, terwyl hy alles van zyne caufes occcfionelles afleide, vastftellen, dat by iedere botzing Gods wil tusfchen beide kwam, öm het aangebotfte lighaam te beweegen. Wy vinden iets belachlyks in dit voorftel, maar vermogt ny niet, met het zelfde recht, Godswil by elke botzing té hulp roepen, als wy by de eerfte botzirtg, het geen tog altyd het zelfde geval is: want zonder zulk eene willekeurige verkiezing, kan 'er voor den allereerften overgang van bewegingskrachten geene genoegfaame rede, veel min een betoog, gevonden worden.

Ëen onderzoek over de waarheid of onwaarheid Van den overgang der Natuurkrachten , is buiten ons beftek. Wy laaten ons ook niet in, of onze zintuigen ons bedriegen, wanneer' wy de itof zelve als log en weerftandbiedend befchouwen , beroofd van alle oorfpronglyke Natuurkracht: dan of wy, op het voetfpoor van leibnitz, alle werking der ftof, zoo wel in de leevende of bewegende, als in de doodc of

druk-