is toegevoegd aan je favorieten.

De van den hemel afgebeeden [...] in alle verdrukking [...] nog bloeiënden oranje-boom; of Verzameling van eenige liederen, ten dienste [...] der waare ouwerwetse patriotten, beminnaars van prins Willem de Vyfde.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vy'/V D E

y& VAN DEN HEMEL AFGEBEEDEN,

* DOOR

GOD

TOT HEDEN BEWAARDEN EN BESCHERMD li N , IN ALLE VERDRUKKING, KERLOOZE Ml SH ASB ELIN G£N EN BITSE VERSMADINGEN, NOG BLOEI ëN DEN

ORANJE- BOOM;

O F

VERZAMELING VAN EENIGE

LIEDEREN,

Ten dien/Ie en gebruik fier waare Ouiverwetfe Patriotten, liemimiaafs van

Prins WILLEM de VYFDE,

E N 'T

DOORLÜGTIG ORANGEHUIS:

En ten fpyt van een partye Zotte, Windbuilen, noemende zig ten onrechte Patriotten.

Eerfie Stukje.

■ Alom te bckoométTvoor de welmeenende in Nederland.