Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

D. ft

REVOLUTIONAIRE

, i>5Joo* 'tra- nanet '••'.«.••os ■; .iv;-"h, •!} ojs È5tf8 ra

V R A AG A L>

of de zwiaager van den politiken

• . ,bjo nsilas

„/^•i ; ; ƒ •;,«1jg'.\-'>i'«viio te I isvL^isioov

B L I K S E M.

v,"**,vr' * f • •'. no'i'iOT si sniaicauS REGT DO.OR'ZÊE.

-i , ■• - .'' i. ' nrmii.rn.it

;.).{ ioob jiin xj ;tb «rreqvig-xJ «9ttt.fl*i zisatffli lib in , i*f> ,fr?i ..s •Mj.Jfiffia «Mis.it MttUg Md « BS

I , '•»• ••• • •A?-R*, üiiifti B»Bfrt li;? «rs (t v n»l»)

;;m «neb eis • -\1 «>5n-Jiaiv^:?taölB sb .ogtf» '

het niet best, om zo aanftonds met de dettf in 't huis te vallenden öm de Schurketi, de-Zotten;, de Intriguanten» en water meer tot.iet uitfchöt vari den Staat behoort, zo. maar daadlyk, en zonder quatóet te geeven, op het lyf te kamen ? Of vorderen on^ö Leezers Van ons, dat wy he.n. vooraf berigten, dat helr ons heilig en plegtig bezwooren oogmerk j —— by het uitgeeven van dit Weekblad, —'■— is en zal blyrai4 om zonder, aanzien -des-Perfoons', de zuivere, de! •fchaarsgehoorde waarheid te!.fpreeken ? -— Willen zy, dat wy hen verzekeren, dat wy links en regcs zullen, toetasten, om het even of wy op den kop van eett Kepreftntant; van een Dire&eur; Adminiftrateur ofMu*nicipaal pikken? WW Kunnen Wy zulke gedagten. var) onze Leezers hebben t die wy weeUOj dat met gseu

Sluiten