Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GELTKUEI»-, FRTIlEIiy-

DAGVERHAAL her HANDELINGEN van ce REPRESENTANTEN m,s VRIJEN VOLKS van VRIESLAND-

No. i.

Den ^JalumSi^^JleJaarcJer Bataavfche Frijheul.

V O O R B E R I C H T.

Medeburgers'.

'B -flootcn de Provifioneek Kep-efcntanten van het m Friesland, wel en te recht, tot het doen vervaardigen van een Dagblad, waar in, zoo veel de aart der zaaken zulks toeliet, en het belang des Volks dit vorderde, opening hunner vemgtmget» cre^ceven wierf; oordeelden zij het derhalven alleszints onbillijk, om hunne handelingen, waarbij) zicr eeniglijk ten uoele fielden, 's Volks welzij» te bevorderen', onderden fluijer van geheimhouding te verbeken, erf hetzelve omtrent zijne ware belangen, en de wijze waar op men daar over, volgens eed en plicht, werkzaam was, onkundig te houden: - de Umvoordigc , wettig verkooren Verboor*. ZersvanhaFmsfche Folk, zig «iet minder voortellende, met alle opregtheid en eerlijkhad, m tvothrengen van hunnen last, te werk te gaan, vinden