is toegevoegd aan uw favorieten.

Staatsregeling des Bataafschen volks

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

C 93 )

d. De tweede lezing heeft geene plaats, dan wanneer, in de eerste lezing, vijf Leden dezelve vorderen ; wordende, in dat geval, de dag tot die tweede lezing bepaald. Ditzelfde word, bij eene tweede lezing, in achtgenomen omtrend de derde lezing.

e. De bijvoegfelen, of bcpnalingen van eenis voorftel, kunnen wel bij de eer f te of tweede lezing voorgedragen, doch niet, dan na de derde lezing, in overweging worden genomen.

Art. 19. Deze form, echter, word niet in acht genomen omtrend beiluiten van onverwijlde noodzaaklijkheid. Alleen moet, vóór dezelven, cene Heilige verklaaring van die noodzaaklijkheid, door de volftrekte meerderheid van alle de Leden der Eerste Kamer erkend, voorafgaan.

20. De Voorftellen, door de Eerste Kamer aangenomen, en in befluiten veranderd zijnde, worden onverwijld gezonden aan de Tweede Kamer, zijnde aan het hoofd derzelven uitgedrukt, of de dagteekening der drie agtereenvolgende lezingen, of wel de beredeneerde verklaaring van onverwijlde noodzaaklijkheid.

ai. Indien, uit het hoofd van eenig toegezonden Befluit aan de Tweede Kamer, niet blijkt, dat de voorgefchreven form in acht genomen, of de onverwijlde noodzaaklijkheid door de Eerste Kamer verklaard is, weigert dezelve haare bekragtiging, zonder den inhoud van het befluit zelf in overweging te nemen, en zend dat aan de Eerste Kamer te rug.

Are asi