Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VOORLOOPIG REGISTER

VA N

CHARTERS, PRIVILEGIËN, PLACAATEN9 ORDONNANTIËN ENZ.

STAD en LANDE

BETREFFENDE, EN KUNNENDE DIENEN TOT HET OPMAAKEN VAN DERZELVER

GROOT PLACAAT

E N

CHARTER-BOEK.

hopende

tot aan de reductiet of het jaar 1594^

Te GRONINGEN; By PETRUS DOEKEMA, Boekverkoper.

Sluiten