Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 4

1006.

Brief vvaarby Anfridus, Biffchop van Utrecht, in de oprigting van het Kloofter Holiorst, by Amersfoort, gewag maakt van Groningen. Nov. 18. Zie Pontanus Hifi. Gelr. I. 5. p. 75. Mieris Charterb. i.d. p. 57.

IOX3.

Transaétio inter Abbatcm Prumienfem, et Duccm Lim burgen fem, in qua IFeraerus de Groningen in Conti turn numero cenfetur.

Pontanus Hifi. Gelr. I. 5. p. 85.

Conjule quoque M. Alting Not. Germ. Inf. torn. 2. p. 73.

1021.

Memoriale Adelboldi Episcopi de Liberis Vafallis Ecclefiae Traiectenfis.

Buchel. in He dam. p.111. Mieris Charterb. I. c. p. 60.

1040.

Donatio Henrici, de Lintherunge, et Even, inter Emefe et Lavika iiuvios, data 12. Cal. Jun. By tleda p. 121.

van Loon l. c. p. 220. Donatio Henrici de villa GRONINGA, feu praedio in villa Gronings, Ecclefiae Martinianae, Trajecti. Data 12. Cal. Jun. indici. 8. By Heda p. 121. 122.

van Mieris Charterb. 1. p. 63. G. v. Loon aloude Holl. Hifi. 2 d. p. 294. J. Gleintz Groningae Praefedfura &'c.p. 41. idfinga Staatsr. 1. d.p. 32. Alting Pi laar en en Peerlen &c. 2 d. c. 1. Bymy 3 Copien, waarvan een, een Fidimus tfart 1419, en de ander een Vidimus van J537- A 3 1057.

Sluiten