Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 13

Brief van de opdragt der Kerk van Stedurn aan het Kloofter van Aduwart. By Halfema ld. p. 446, en 470 gemeld.

Verbond van Fivelgo, en Groningen.

Gecit. by U. Emm. I. 11. p. 163. Brief, waarby Hendrik, Koning van Êngeland, die van GRONINGEN in zyne proteclie neemt, en hun eenige vryheden in Engeland geeft. In de Stads Archtven O. 1. 12.

1260.

Epiftola admonitoria Legati Apoftolicae Sedis ad Frifones fcripca.

Emo in Chron. ld. p. 161. Mieris l. d. p. 336; Swartfenb. L. d. p. 95.

1262.

Koopbrief van zeeker ftuk grond aan Sibrand Humeloep, en Otto Buning.

By Idfinga Staatsr. 1. d. p. 402.

1276.

Brief van Everhard, Biflchop van Munfter, over geeftelyke zaaken. April. 15.

By É. Beninga Chron. van Oostfr. (ed. Harkenrf) p. 122. Halfema fchynt er een latyns affchrift van te hebben, en brengt het op 1277. Zis hem ld. p. 189, 276, en 432.

1282.

De Nieuwe Willekeuren van Langewold. By de Sociëteit P. E. I. P. anale&a torn. 1.

B 3

Sluiten