Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

CHARTERS enz. 163

By Glcintz Praef. p. 96; Juftific. van het Aduard. Zylv: gedrukt 1669, by lagen nQ.24.; en in IL S.

Uitfpraak tusichen den Abt van Gerkeskloofter, en de meyers van Visvliet. 28. 0&. By Swartfenb. 2. d. p. 609. Verdrag over de gemeene Kerkregten der Paftooren in de Ommelanden. Dond. na Lucie. By de Heeren Driesfen, en my in H. S. Warffs oordeel over een halve heert landes. Woensd. na Martini. By my in li. S. Westcrwarfts-conftitutie ter verfferking van het 7de poincf des nieuwe Landregts over doodftag. Dond. na Lucie.

By de Heeren Driesfen in H. S.

I532-

* Verdrag over de geeftelyke Jurisdictie. 13. May.' By de Heeren Driesfen, en my in H. S.

* Kenm'nge tusfchen den Abt van Thefinge, en Johan Timens in Korningchuifter kluft, en conf. over het graaven van een ftuk maar.

By de Heeren Driesfen in H. S. Warffs-oordeel over opruiminge van een heert landes. Maand, na Pontiaqn. By my in H. S.

1533-

Overeenkomst der Kremer gilde over het gildebier. Zond. voor Jacobi. In het l\rcmcr gildeb. Warffs-oordeel over het bezegelen derhuwelyksvoorwoorden. IVoensd. na Letare.

Gedrukt in d& diff. van denHeerRJi.Driesfenp.$.

V 2 1534.

Sluiten