Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de ftad was ? Waar in de verdiende van deze of gene daad beftondt? en of de faam van dezen g wel gegrond was' d der Jlheniëmm

Wanneer in een land of flac"° , een vraag, de overhand krijgt, ja, dan verd en* nci fe iand Qf of dit geen handtastelijk bewijs , dat zuik ftad, even gelijk -A^JW^jTb hfreekheeft ? en dan heb ik 'er niets tegei. ^ woord, daar ik van gewaagde, p™1" der%aftaadigd worde. Maar zo' men he voorbce^el te £s. Ik

- ^^*£&Z%££a wel bijP; als ik

voor mij , vind er mij zeiven o g kinds-kinderen

zoo onder mijn huisgezin , kmJCTe" e , enheid; neem Zit, doe ik-zoo allerhande vragen, mjI gei g ééns als de Couranten of andere n ^^leiding , om worden , en dat geeft de jonge: heden aan g ^ aanmerkingen te maaken en voor z,cn ^ t(j

ken, en de wereld te leeren kennen jn g Wm wezen van het oordeel van duMeu du._

. raakt ons ook . « J J« r' beurenisfehin Fmnkdeliik partijdig is, oordeelt? of hij Jl ge da„

Hik- de u'itwerkfels van een ^^.^^^ Franfchen , of hij het Enthufiasme der vrijheid - iievenu

^"'zonderheden onlangs in dat groot Ryk. dat

thans de oogen van het? nhl s gelegentigd houdt, voorgevallen,. gaven on au * rnaa.

& «*? .

Wat is Adel ? „,Werst het in (lukken

Deze gebeurcnisfen zijn voo ce.« • de menj

fcheuren van twee Pf^.^Jl "vaderland meende te, die in dezelven de verraders van bun a te befchouwcn : en dan , het irf^d«c. £ ^

van een gezelschap fatZoenlytóburgers, doo ^ man, die hetzelve ter feest genodina ' t vieren. fchap de verzoening en h« herftel der eendrag ^ Twee gebeurenisfen , welke ^V^Lf'etlligen van de menschdom leggen , én y^'^t^^ut twee befchaafdheid cn verbetering van onze eeuwgebeurenisfen, welke m graad van, ontme b ^

laamheid nog al merkhjk verfchillen len ^ vraag ik , Wanneer ae menigte , lang ge.a ^ aan het hol en raakt wanne er J^^nd hebben, de dat de driften en met de reden dt ovenwi

Sluiten