Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

< T5Ö >

Zou dat wel huishoudelijke Staatkunde _zijti, als de mTêk wouw in huis baas laat, zoodat zij, als_d Putterveenfche helleveeg den armen lubbert iinge.ooit'

Is daf huish^déljke Staatkunde, als de man te veel van de fl sch houdt en daardoor zijn wijf gelegenheid geeft, om hem het huisbewind te ontnemen, en op het

'tSt^uSSelijke Staatkunde als de ouders in*-

dat'hi ondei de zon gezien heeft, als eene dwaling, die van het aangezigt des overften voortkomt Een dwaas

\Vat is burgerlijke Staatkunde? Wanneer iemand m ban -

bet vadeS'ja zelfs zijn leven daar voor over te hebben, j, sMt^rijfc «n held, voor 't varferJund tejneeven. Neen, zeide zeker iemand:

Veel zoeter is het toch voor >t vaderland te leeven.

Wie heeft gelijk?

Ts het burgerlijke Staatkunde, alles geduldig te dragen • , o i-i,i7 im Be wezen? Is het burgerlijke StaatSnï'MïK^J*^0' de gunst van beiden te bëjaagèn. ten einde zich altijd te kunnen voegen b,j de bovendrijvende V™* of ftaRts.S,aatkunde5 Zeker ie-

Wf\ f we rede kundige definitie van eenen Staatkunde! ë^ ^ is gdijk aa"cCï

Sluiten