is toegevoegd aan uw favorieten.

Aballino

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

A BALLINO

No. i,

'Strenms veritates vindicator.

Zaturdag den 18 üctober igoa,

VXoé ton groet, waarde LandgenootenJ Heden is het dat abalhno onder u verfchijnt, hi! hi.' gij weet dat hij geen alledaagsch menschis. Op de 19 De¬

cember des afgelopen jaars vierde hij het Nationaal Feest, om dat zijn dierbaar vaderland van de geweidadigheid der Engelfche en Anglo- Rusfifche hordes was gered. —■

Heden, om dat hij het flreelend genoegen haeft * hartgrondig geluk te wcnfchen, dat eenmaal de wapenftilftand geratificeerd zijnde, de hoop voedzel verkreegen heeft dat het Bataafjche velk door eenen heilzaamen «a langgewenschten vreede, hetwelk zo lang door arglistigheid en -kwaade trouw haare opofferingen zon» der vrucht heeft zien verloren gaan, eindelijk het gebogen hoofd zal kunnen opheffen en de nevelen, die zo vaak de toekomst verdonkerden ,'opklaarende , den helderen dig van voormalig geluk en voorfpoed zal doen her» boren worden.

Hi! hiüs dat al niet genoeg? moet abauino

fchoone woorden gebruiken om zijne landgenoten met zijne verfchijning en rondzwerving onder uw midden, ■voorinteneemen, en dcszelfs gefchrijf fmakelijk te maken? neen voorzeker niet! maar hij wil u met zijneerfie Proefftuk bekend maken

A Üe<nt