Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

X I3i X

of benedenwal der courtine aan de zyde de poort, ten einde tc zien, wat 'er omging, en de wyze, waar op den vyand zyn aanval deed, meer van naby te kunnen Waarnemen. Twee kanons-kogels vlogen op den affland van vier pasfen van my af in dc dosceering van den wal, en een derde Muitte tegen een gebouw, waar langs ik ging, zo dat 'er zelfs eenige Hukken van het zelve op my nedervielen. Tegen over my zag ik, flegts op een zeer geringen affland, verfcheiden vyandelyke Officieren en foldaaten vallen, en onder anderen eenen , die, naar ik in het vervolg hoorde, dc Capitain van Wolff der Hesfifche Gardes was.

Nu zond ik aan de Grenadier - Compagnie van het 5de Bataillon van den Neder-Rhyn bevel, om den wal, aan de linker en rechter zyde van de nieuwe poort, te bezetten. Zy begaf zich naar die poort, een gedeelte der Grenadiers verfcheen op den wal, doch vyf-en-twintig ongeveer, door het voorbeeld van eenen hunner Officieren medegefleept, namen de vlugt, en verlieten eenige oogenblikken daar na de Had, langs een der poorten aan de tegen zyde van het front der attaque. Ik bemerkte ten zelfden tyde, dat de Officier van 'de wagt aan de nieuwe poort zyn post verlaten had, dat 'cr zich van geheel dc wagt nog flegts een enkele Volontair bevond, en kort daar op kwam men my rapport doen, dat de Officier van de wagt aan de avancée der zelfde poort, met al zyn volk, insgelyks dien post verlaten had. Niet verre van de gemelde poort zag ik een verbaazende menigte volks famengefchoold, en hoorde het zelve roepen. — ,, Laat ons dien Commandant dood ,, flaan \ hy fpot met alles, wat Custine ons donder„ dag beloofd heeft, en zegt tegen zyn volk, dat het I a „ zich

Sluiten