Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-( 3rt )-

lukkige Onkunde tegentegaari , en hoe wij daartoe kunnen medewerken, ftaat ons thands te onderzoeken.

Wij hebben , op het voetfpoor van de doorkundigfte Mannen, aangenomen, dat de éénige, althands voornaame, bron der Onkunde, in de flegte gefteldheid der Schooien te zoeken is: — dus zosden wij "biootelijk kunnen zeggen, men moet de Schooien verbeteren: — ziet daar het middel ter weering der Onkunde! — Maar, is 'er dan nog niet een geflacht, dat niet meer ter School gaat, en nogthands verbetering in het verftand nodig heeft?'

Ieder onzer begrijpt ligtelijk, dat tegen een gebrek , welk zo lang heeft geheerscht, en waarvan de betreurenswaardigfte gevolgen zo duidelijk zijn, de middelen reeds lang zijn aangeweezen; en wel zo menigvuldig en onderfcheiden , dat wij niet zullen ondernemen, van allen, shier, eene opgaave te doen. Neen: wij zullen ons alleen bepaalen tot de opgaave van dat middel, welk ons, van deszelfs eerfte bekendwording, als het beste is voorgekomen. Ik bedoele het oogmerk, en de werkzaamheid, van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen.— En daar, helaas! nog veelen gevonden worden, onzinnig genoeg, om hunnen vuilen zwadder te werpen op derzelver Leden en hunne heilzaamfte bedoelingen, zij het mij vergund , ter dezer gelegenheid, iet meer van die Maatfehappij en haare inrichting te zeggen, dan, eigenlijk gefproken, alhier nodig zoude wezen.

De

Sluiten