Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5 )-

volk bekend zijn. Gelijk ieder vermogen van den mensch een voorwerp wil hebben , waarop het werken ea zich oefenen kan , zo is het ook met het vermogen om te kennen gelegen. — Wijders is de waarheid ons onontbeerlijk, 3.) Als een grondflag , waarop de mensch bepaalen kan, wat hij , voor zijne gelukzaligheid , doen of laten moet ; wat hij begeeren en wenfchen ; hoe hij , het geen hij begeert, zoeken , verkrijgen , behouden , en genieten; welke regelen hij hierin betrachten ; wat hij meerder of minder genieten ; wat hij , ingeval het een met het ander ftrijdt, opofferen; hoe hij zich, eindelijk, omtrend wezens buiten hem , van welken zijne gelukzaligheid gedeeltelijk afhangt , gedragen moet. 3.) Is zij ons onontbeerlijk, als eene befchutlter tegen da oorzaak van het meeste en gewichtigfte kwaad , welk onder de menfchen gevonden wordt, ik meene, dwaasheid en misdrijf. 4.) Als eene leermeefteres van de beweegreden tot het goede, en van de troostgronden , wanneer wij in lijden zijn. 5.) Als een grondflag van die vorming, welke den mensch, het allereerst, vatbaar maakt voor de genieting der gelukzaligheid.

A 3

Sluiten