Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

-C 5t )-

gén te leeven; om dezelve de opvoeding der kinderen , en de menage geheel , of voor een groot deel te Verzuimen , dit is ten hoogften Strafbaar en ongerijmd. Dan , hoe dit een gevolg zij van het leeren der Franfche taal , zoals Gij fchijnt te onderftellen, dat is mij in het geheel niet helder.

Ik ga voord, Mevrouw, en vind nog een bewijsgrond voor mijne Helling. Het zal zeker zeer veel bijdragen tot het genoegens van den Echtgenoot, wanneer hij vermoeid is, verkwikt te worden doof de Engelenftem zijner Vriendin. Gij zult derhalven niet kunnen afkeuren , Zo ik vermoed , het leererf Zingen en fpeelen op de pianoforte, of güita* enz. Maar, wanneer Gij dit toeftemt, en niet het Fransch leeren, dan zou 'er uit moeten volgen: of, dat de jonge Juffers dingen zouden moeten zfngen en fpeelen, welken zij niet verftaan, of, dat zij geene, of weinige altoos, van de beste Mufiekftukjes zullen ïingén of fpeelen. Het eerfte gevolg is het belagchelijkfte, dat men zich verbeelden kan. Ik het» hier voor eenigen tijd een voorbeeld van gezien. Eene Julfer zong het tweede couplet uit het bekende airtje .- non, point de mariage, enz. 't welk dus begint:

Vouloir femme conflante,

c'Efl fort mal entendu ; Au monde rlen ne tente

Plus qui fruit dèfendu: enz.

' D a

Eer»

Sluiten