is toegevoegd aan je favorieten.

Handvesten en onuitgegeevene charters behoorende tot de beschrijving en chronijk van Nijmegen