Opwekkende matroozen-liederen ter aanmoediging van 'slands zeemagt. Opgezongen, ter geleegentheidt van de begonne vyandelykheden, tusschen de Engelsche, en de Nederlandse provintien

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar