Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DAGVERHAAL

DER

HANDELINGEN

VAN HET

PROVINCIAAL BESTUUR

VAN

FRIESLAND,

beginnende met den 23 junij, en eindigende met den 23

November i79ö* Eerjle Stuk,'

Te LEEUWARDEN,

Ter Drukkertje van M. A. van der WAL^ Boekverkoper op de Kelders, 1797»

Sluiten