is toegevoegd aan je favorieten.

Vaderlandsche schouwburg, bevattende oorspronglijke toneelstukken.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GRENADIER. 82

Flip Bartijn, driftig omziende, en zijne moeder ziende, valt eensklaps op zijne knieën en met het aangezigt tusfchen zijne handen verborgen voor over op den grond. ó God! — mijne moeder! Hier heerscht een oogenblik eene alleraandoenlijkfe fiilte, Joost zet op het midden van het Toneel eene foei voor de oude Vrouw, welke door Jan Vroom word vastgehouden en onderfteund, en krijgt vervolgends een glas water uit de kruik, latende de oude Vrouw drinken.

De Moeder, gedronken hebbende. Niet meer, niet meer mijne kinderen ! — (haar hoofd opbeurende en naa Flip ziende) mijn Zoon! (zij verheft haare flem en berst uit in traanen') mijn Zoon! Jan Vroom, naa Flip toelopende en hem

opbeurende.

Flip! — houd u als een man! — zie uwe moeder!

Flip Bartijn, het hoofd van zijne moeder

afwendende.

Ach! Vriend! ach J ik kan die ongelukkige niet aanzien! De Moeder, tederhartig en met hevige aandoening.

Mijn kind ! — mijn ongelukkig kind! — ó is wwe moeder niet meer uwe omhelzing waardig?

F t Flip