is toegevoegd aan je favorieten.

Stichtelijke gezangen, ontleend uit Den peinzenden Kristen, van Petrus Broes.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

GISTEREN

NACHTMAAL.

VIIIft" GEZANG.

EENS ZAL IK JEZUS ZIEN.

Wijze : Zal ik nooit tot God genaaken.

Schutte Gez: D. i. Bl. 93.

'kSl^al mijn rotfteen van betrouwen, Jezus, op wien ik blijf bouwen, Nu onzichtbaar, eens aanfchouwen; 'k Staar zoo lang 'k op aard' verkeer, Door 't geloof, op mijnen Heer! Als ik eens uit 't ftof zal rijzen, Zal 'k mijn' Jezus zien en prijzen; Hem oneindige eer bewijzen; >t Hart zegt, op dit heil beitel, Amen! Amen! 't is mij wel! Laat ik hem mijn liefde toonen, Zoo lang ik in 't vleesch blijf woonen} Schoon onzichtbaar, hem bekroonen, Door 't geloof, in hem verheugd, Met oprechte ziele vreugd ! —

Zal