is toegevoegd aan uw favorieten.
Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

442 MOZES.

(40

Lyeurgus ftelde er veel belang in, dat zyne onderdanen hard en wreed opgevoed wierden; dat ze met weinige woorden hunne mening uitdrukten; zig zo hardvochtig gedroegen, als of ze verfraaide harten bezaten ., en dus

Mozes lelde het er op toe, om door zyne Wetten 's Volks woestheid te beteugelen , het gedwee te maken, en eene befchaafder menschlykheid in te boezemen; gelyk in onze XVde Aldeeling uitvoerig getoond is.

(50

de geheele opvoeding, of zyne Staats -hcftelling, betrekkelyk gemaakt tot het harden der Lighaams - gefteltemsfe. Hy ftond den zynen toe, den Landbouw en de Handwerken, als flaaffche dienften, gering te achten. Hy gaf vryheid van ledig lopen aan de zodanigen, die hunne lighaamlyke oeffeningen wel waargenomen hadden. En die te harde oeffeningen knakten ook dikwyls derzulker vermogens.

haams - gefteltenis zyner Landzaten op eene voldoende wyze , door de beoeffening van den Landbouw en Veehoedery, waar door hy te gelyk hunne gemoederen lenigde. Hy ontfloot hen, door 't oprichten van fcholen en dergelyken, de toegangen tot het leeren van konften en weten fchappen. Hy gaf hen op Feestdagen rust, om hunne kragten niet uit te putten, en zich dan , hoewel met mate, aan de vreugde over te geven.