is toegevoegd aan uw favorieten.

Opgave der imposten, welke ten behoeve van het gemeene land geheeven worden in de respective provincien; gedaan aan de commissie tot revisie der quotes, volgens haar ed. mog. resolutie van den 25 april 1786

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

U f II E C H Ti ïof

Onder het Nederè'ind van Jutfaas. Van een Bouwhuis

Enkel Huisgeld J . j . ; ƒ 7 . o - Ö

Dubbeld !►-, » ; f \ ; / 7 . o - o

Haardftedengeld , ; . . ƒ 9 - o - o

/ 23 - o - o

Ut fupra onder Agtienhoveri.

Enkel Huisgeld . . ' 1 'j .: ƒ 4 - 6 - ö

Dubbeld . .ƒ4.0.0

Haardftedengeld . t . . . ƒ 6 - o - o

ƒ 14 • o - o

Ut fupra onder Breukelen.

Enkel Huisgeld . , ; , . ƒ 3 - 10 - 0

Dubbeld — , , ... . ; . ƒ 2 - 10 - ö

Haardftedengeld . . . ƒ 9 - o - 0

f 16 - o'- o

Ut fupra onder Hgeswyk doorgaans.

Enkel Huisgeld . . . . ; ƒ 8 - o - o

Dubbeld . . . . . / 8 - o- o

LLardftcdengclJ . . . . ƒ 9 - o - o

ƒ 25 - o - o

Ut fupra onder Agthoven.

Enkel Huisgeld . . s - . ƒ 7 - 10 - o

Dubbeld . ; ; . > i ƒ 7 - 10 - o

Haardftedengeld . ' . • . • , ; ƒ 9 - o - o

ƒ 24 - o - d

Moetende by elk nog gevoegd worden het geen te betalen is voor Billet en Zegel.

(üSO LANDERYE N.

Van ieder Morgen wordt betaald een zeker Oudfchildgeld, het welke verfchillend is in de ondcrfcheiden Gerechten ; als mede ten aanzien der Landen onder een en het zelfde Gerecht gelegen. Wat voet by het reguleren van het Uudfchildgeld gevolgd zy. weet men niet,

Daarenboven wordt van elk Morgen betaald 20 ftuiv: reëel, en 15 ftuiv: Perfoncel, te farnen ƒ 1 - 15 - o.

Men zal hier een zeker getal van Gerechten ter neder-, ftellen en by elk aanwyzen, hoe veel de Morgens, door. malkanderen gerekend zynde , van ieder Morgen aan. Öudfchild alleen, en aan Oudfchildgeld met dc voorfz: f 1 - 15 *■ o te zemen genenzen, werdt betaald,

£e D:V