is toegevoegd aan je favorieten.

Onzydige en beproefde gedagten, over de leer aangaande geesten en geesten-zienders.

Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

rede beweez.hinn. worden? enz. §. 28. 243

huis, maar ook 3 of 400 menfehen, welke betuigen het gezien te hebben, noodwendig, voor Zotskappen uit te maaken. Ik ten minften, die des Spooks tegenwoordigheid zo menigmaal gehoord cn gezien heb, ver. beelde my, altoos die gemoedsgcfleldheid te hebben bezeeten, waarby my geene begocheling der zinnen, of eene verhitte verbeelding konde bedriegen. Het eerfte Spook fcheen de grootte eener vrouw te hebben en was wit. Het kwam, op ondgrfcheiden tyden 's nachts, aan het bed van dien twaalf-, jaarigen jongeling , noodigende hem met; duidclykc woorden, om in den tuin te gaan, cn daar eenen fchat weg te neemen, wel. ken voor hem alleen beftemd ware. Zomwylen hadt het een ander by zig, het welk de grootte van een driejaarig Kind fcheen te hebben. Eindelyk was 'er nog een derde, het welk 'er zwart uit zag , volgens; de befchryving van den jongman. Want myn Correfpondent zegt ; van de zwarte Spooksgedaante konde ik voor my niets meer zien dan een helder fchynzel, gelyk aan het fchynzel , dat een Spiegel vertoont, wanneer 'er de ftraalen van ds L 2 Zon